Alternatywne zachowania

Krótkie wprowadzenie do modułu

Temat Alternatywnego Zachowania odnosi się do wdrożenia planu interwencji dotyczącej zachowania w celu zmniejszenia nawyku lub postępowania, które jest szkodliwe dla dobrego samopoczucia danej osoby. Dodatkowo obejmuje on strategie umożliwiające zmianę zachowania i zastąpienie go innym. Uświadomienie sobie szkodliwego zachowania oraz zaangażowanie w pomocne i produktywne działania są najważniejszymi czynnikami umożliwiającymi zmianę postępowania. Alternatywne zachowania mają na celu zmniejszenie problematycznych postaw i powinny im towarzyszyć wysiłki zmierzające do zastąpienia ich tymi odpowiednimi. Wzmacniając zachowania alternatywne, można doprowadzić do zmniejszenia zachowań problemowych.

Streszczenie

Karty Akcji dotyczące alternatywnych zachowań pomogą użytkownikom ograniczyć nadmierne korzystanie z ekranu i efektywnie zarządzać czasem ekranowym poprzez znalezienie nowych sposobów spędzania czasu i ostatecznie zmianę nawyków. Karty Akcji demonstrują strategie, które pomogą użytkownikowi w realizacji założeń alternatywnych zachowań. W szczególności, karty obejmują:

  • Zastąp czas przed ekranem aktywnie spędzony czasem
  • Znajdź nowe hobby
  • Eksploruj swoje wcześniejsze zainteresowania
  • Zwiększ poczucie własnej skuteczności
  • Zmień swoje zachowanie

Głównym celem powyższych kart akcji jest pomoc jednostkom w określeniu alternatywnych zachowań, które pozwolą ograniczyć czas spędzany przed ekranem i zapobiec potencjalnemu uzależnieniu od Internetu.

Dodatkowe wskazówki i informacje

  • Określ, co wywołuje problematyczne zachowania

Zidentyfikowanie problematycznego zachowania i dążenie do zmiany jest pierwszym krokiem do opanowania go i wypracowania nowych, zdrowszych zachowań.

  • Daj sobie czas

Bycie konsekwentnym w swoich nawykach jest kluczem do utrzymania nowego podejścia w swoim życiu. Nawyki można zmienić, ale wymaga to czasu i wysiłku. Aby nawyk się ukształtował, potrzeba średnio 66 dni. Może się okazać, że nie zawsze dasz rade przestrzegać nowych założeń, ale pamiętaj, że zaangażowanie w realizację celu przez krótki okres może przynieść długotrwałe rezultaty.

  • Zmień środowisko

Kiedy trudno jest Ci poradzić sobie z problematycznym zachowaniem, zmiana otoczenia może pomóc w opanowaniu problemu. Na przykład, niektóre wskazówki obejmują przeniesienie komputera lub telewizora do innego pokoju, ustalenie reguł czasowych korzystania z telefonu, pozostawienie go z dala od łóżka a umieszczenie obok niego rzeczy lub materiałów, które są istotne dla Twojego nowego hobby jak np. książka.

Zasoby dodatkowe

Tutaj znajdziesz dodatkowe materiały, które pomogą Ci w zmianie zachowania (dostępne w języku angielskim):

Źródła

Infographic

 

Evaluation form

Chcielibyśmy poznać Twoją opinię na temat materiałów szkoleniowych oraz funkcjonalności Internet Addiction Pal.

Proszę przeczytać poniższe stwierdzenia i zaznaczyć swoje odpowiedzi znakiem X, zgodnie z poniższą skalą, gdzie 5 oznacza całkowicie się zgadzam, a 1 całkowicie się nie zgadzam:
QuestionsZdecydowanie nie zgadzam sięNie zgadzam sięNie mam zdaniaZgadzam się Zdecydowanie się zgadzam