Internet Addiction Pal

Projekt

Projekt I-AID to projekt finansowany przez UE, którego celem jest pomoc osobom (w wieku 35-55 lat) z nadmierną aktywnością internetową lub komputerową w modyfikowaniu ich zachowań w kierunku zdrowszego korzystania, co poprawi ich jakość życia.

Krok 1: Odpowiedz na pytania, aby pomóc nam zrozumieć Twoje potrzeby
Krok 2: Przeczytaj swoją strategię
Krok 3: Sprawdź swoje działania"