Επαγγελματική υποστήριξη

Έχετε κάνει ένα σπουδαίο πράγμα για τον εαυτό σας με το να χρησιμοποιείτε το Internet Addiction Pal. Ελπίζουμε οι προτεινόμενες δράσεις να είναι χρήσιμες.

Εάν αισθάνεστε ότι η ενασχόλησή σας με το Διαδίκτυο έχει επηρεάσει σοβαρά τη ζωή και τις σχέσεις σας, θα σας προτείναμε να μιλήσετε σε έναν επαγγελματία. Υπάρχουν επαγγελματίες και οργανισμοί που μπορούν να σας προσφέρουν υποστήριξη.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε μερικούς οργανισμούς στις χώρες-εταίρους της I-AID.

Ηνωμένο Βασίλειο

 • UK Council for Internet Safety

Ιστοσελίδα

UK Safer Internet Centre

Ιστοσελίδα

Twitter account

Τηλέφωνο: 0044344 800 2382

 • Internet Watch Foundation

Ιστοσελίδα

Twitter

Τηλέφωνο: 00441223 20 30 30

 • Media Literacy Trust

Ιστοσελίδα

Twitter

Τηλέφωνο: 004420 7587 1842

 • UK Government Department for Digital, Culture, Media and Sport

Ιστοσελίδα

Twitter 

 • Marie Collins Foundation

Ιστοσελίδα

Twitter

Τηλέφωνο: 0044 1765 688827

 • Internet matters

Ιστοσελίδα

Twitter

Τηλέφωνο: 0044 203 770 7612

Πορτογαλία

 • Service for Intervention in Addictive Behaviors and Addictions

        Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, IP

Ιστοσελίδα 
Τηλέφωνο: 00351 211 119 000

 • Dianova Portugal Associação Dianova Portugal – Intervenção em Toxicodependências e Desenvolvimento Social

Ιστοσελίδα

Τηλέφωνο: 00351 261 312 300

 • Center for Problematic Internet Use Hospital de Santa Maria - Centro Hospitalar Lisboa Norte (HSM-CHLN)

        Núcleo de Utilização Problemática da Internet Hospital de Santa Maria – Centro      Hospitalar Lisboa Norte (HSM-CHLN)

Ιστοσελίδα
Τηλέφωνο: 00351 21 780 5000

 • Player's Support Institute Instituto de Apoio ao Jogador

Ιστοσελίδα

Τηλέφωνο: 00351 968 230 998

Πολωνία

 • Psychological centre

        Centrum psychologiczne

Ιστοσελίδα
Τηλέφωνο: 0048 690 960 676

 • Intellego psychotherapy office

        Gabinet psychoterapii Intellego

Ιστοσελίδα
Τηλέφωνο: 0048 691 220 918

 • MEDJOL Medical Centre

        Centrum Medyczne MEDJOL

Ιστοσελίδα
Τηλέφωνο: 0048 510 280 121

 • Regional Centre for Addiction Treatment in Rzeszów

         Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie

Ιστοσελίδα
Τηλέφωνο: 0048 17 86 11 640

 • Addiction treatment centre

        Centrum leczenia uzależnień

Ιστοσελίδα
Τηλέφωνο: 0048 17 85 81 181

Κύπρος

 • Cyprus Pedagogical Institute

Ιστοσελίδα
Τηλέφωνο: 00357 22402300

 • SS Apofasizo 

Ιστοσελίδα
Τηλέφωνο: 00357 70005537

 • Youth Board of Cyprus

Ιστοσελίδα
Τηλέφωνο: 00357 77 77 27 57

 • «PERSEAS» Counseling Center for Adolescents and Family

Ιστοσελίδα
Τηλέφωνο: 00357 22464292

 • Cyprus National Addictions Authority

Ιστοσελίδα
Τηλέφωνο: 00357 22442960

 • Cyprus Samaritans

Ιστοσελίδα
Τηλέφωνο: 00357 26934682

Ελλάδα

 • KETHEA - Therapy Center for Dependent Individuals

Ιστοσελίδα

Τηλέφωνο: 0030210 9241993 – 6

 • 18 ANO - Addiction treatment center

Ιστοσελίδα

Τηλέφωνο: 00302106448980 - 00302106448003

 • OASIS - Internet addiction

Ιστοσελίδα

Τηλέφωνο: 00302310508598

 • Kliniki Lyrakou - Internet Addiction

Ιστοσελίδα

Τηλέφωνο: 00302106131802

 • Apexartisis.gr - Drug, Alcohol and Gambling Rehabilitation center

Ιστοσελίδα

Τηλέφωνο: 00302392025456 , 00306974520527

Μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή αν απλώς χρειάζεστε κάποιον για να μιλήσετε.

Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ